Kontakt

Kontaktní údaje


Adresa

SW Kosmos s.r.o.
Univerzitní nám. 1935/1
733 01 Karviná

+420 732 948 234


Hotel DIANA

Jak k nám

Směr od Ostravy:  Pokračujte po hlavní čtyřproudé třídě, na čtvrté světelné křižovatce odbočte doprava na Univerzitní náměstí (u budovy VZP).

Směr od Českého Těšína:  Pokračujte po hlavní čtyřproudé třídě, na druhé světelné křižovatce odbočte doleva na Univerzitní náměstí (u budovy VZP).

Firemní údaje

SW Kosmos s.r.o.
Univerzitní nám. 1935/1
733 01 Karviná

IČ 281 46 166
DIČ CZ28146166


Hotel Diana

Informace pro dodavatele

Službu, kterou kdokoliv v pozici dodavatele nabízí firmě SW Kosmos, je možno objednat pouze při oboustranné písemné nebo emailové komunikaci.

Závěrečnou podobu objednávky a souhlas s cenou musí firma SW Kosmos vždy potvrdit písemně s podpisem jednatele firmy, a to buď emailem z adresy, kterou celou dobu používal pro komunikaci, anebo písemně.

Až do písemného potvrzení se jedná pouze o běžnou obchodní komunikaci. Nejedná se o právní jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Komunikace není pro nikoho právně závazná, pokud nebude oboustranně písemně potvrzena. Smluvní vztah mezi dodavatelem a firmou SW Kosmos až do písemného potvrzení nevznikl.

Mapa